Zasady kierowania do DPS PDF Drukuj Email

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania). Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej kompletuje niezbędną do tego celu dokumentacje.

        Szczegółowe zasady kierowania do DPS reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dziennik Ustaw, poz. 964 ) wydane na podstawie  art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175. poz. 1362, z późn. zm.)

 

Serdecznie zapraszamy do Brzózy Królewskiej!